Finance

Účtování výnosů z pojištění

Pokud podnik utrpí ztrátu krytou pojistnou smlouvou, vykáže zisk ve výši obdrženého výnosu z pojištění. Nejrozumnějším přístupem k zaznamenání těchto výnosů je počkat, dokud je společnost neobdrží. Tímto způsobem nehrozí riziko zaznamenání zisku souvisejícího s platbou, která nikdy nebude přijata. Alternativou je zaznamenat zisk, jakmile je platba pravděpodobná a lze určit výši platby; to však představuje formu naběhlého výnosu, a proto se nedoporučuje, pokud u platby neexistuje vysoký stupeň jistoty. Pokud je zisk zaznamenán před přijetím hotovosti, je započtený debet k zisku pohledávkou za očekávané zpětné získání pojistného plnění.

Zisk z výtěžku z pojištění by měl být zaznamenán na samostatném účtu, pokud je částka významná, čímž je zisk jasně označen jako nefunkční. Název takového účtu může být například „Zisk z pojistných událostí“.

Ačkoli se zaznamenává zisk, pravděpodobným celkovým výsledkem pojistné události je čistá ztráta, protože částka takové pojistné události je započtena proti skutečně vzniklé škodě, po odečtení pojistné částky.

Může být nutné uvést v poznámce k finančnímu výkazu poznámky pod čarou povahu událostí, které vedly k výnosům z pojištění, výši výnosů a řádkovou položku ve výkazu zisku a ztráty, ve které je výsledný zisk zaznamenán.