Finance

Kontrolní riziko

Kontrolní riziko je pravděpodobnost, že účetní závěrka bude významně zkreslena v důsledku selhání systému kontrol používaného podnikem. Pokud dojde k významným selháním kontroly, je pravděpodobnější, že podnik utrpí nezdokumentované ztráty aktiv, což znamená, že jeho účetní závěrka může odhalit zisk, když ve skutečnosti dojde ke ztrátě.

Manažeři podniku jsou zodpovědní za návrh, implementaci a údržbu systému kontrol, který je přiměřený pro prevenci ztráty aktiv. Není snadné udržovat spolehlivý systém kontrol, protože tento systém musí být pravidelně obměňován, aby vyhovoval probíhajícím změnám v obchodních procesech a vypořádával se se zcela novými obchodními transakcemi. Vedení se také může vědomě vyhnout implementaci určitých ovládacích prvků z důvodu, že jsou příliš nákladné na údržbu nebo že narušují plynulý tok transakcí, které mají dopad na zákazníky.