Finance

Kde se v rozvaze nacházejí krátkodobá aktiva

Oběžná aktiva jsou umístěna na začátku části aktiv rozvahy. Tato část rozvahy obsahuje ta aktiva, která jsou v krátkodobém horizontu nejsnadněji směnitelná na hotovost. Každá z aktuálních řádkových položek aktiv je umístěna v rozvaze na základě její komparativní schopnosti převést na hotovost (tzv. Pořadí likvidity).

Oběžná aktiva jsou tedy obvykle uvedena v rozvaze v následujícím sestupném pořadí:

  1. Hotovost. Zahrnuje hotovost na spořicích a běžných účtech i drobné hotovosti.

  2. Obchodovatelné cenné papíry. Zahrnuje všechny cenné papíry, které lze snadno převést na hotovost, obvykle během několika dní.

  3. Pohledávky. Jedná se o pohledávky z obchodních vztahů se zákazníky a mohou zahrnovat i jiné pohledávky, například pohledávky se zaměstnanci, pokud lze tyto položky vyzvednout do jednoho roku.

  4. Inventář. Toto je obvykle nejméně likvidní z oběžných aktiv, protože inventář lze prodat, pouze pokud o něj existuje poptávka, a lze jej převést na hotové zboží.

V rozvaze může být mezisoučet pro všechna krátkodobá aktiva. To je užitečné zejména při výpočtu aktuálního poměru, který rozděluje krátkodobá aktiva na krátkodobé závazky.