Finance

Zátěž

Břemeno je omezení týkající se použití finančních prostředků. Koncept se nejčastěji používá ve vládním účetnictví, kde se používají zatížení, aby se zajistilo, že bude k dispozici dostatek hotovosti k úhradě konkrétních závazků. Použitím zatížení lze vládnímu subjektu zajistit, že nepřekročí své finance.

Koncept věcného břemene se používá také v oblasti nemovitostí, kde se jedná o pohledávku za nemovitostí. Například na nemovitost může existovat zástavní právo na daň z nemovitosti. Je obtížné převést zatíženou nemovitost, takže vlastník nemovitosti má silnou motivaci k vypořádání příslušné pohledávky. Věcné břemeno může také omezit způsoby, jakými lze majetek použít, například územní zákony, které omezují typy staveb na pozemku.