Finance

Hierarchie nákladů

Hierarchie nákladů je klasifikační systém používaný v kalkulacích založených na činnostech, který označuje činnosti na základě toho, jak snadno je lze vysledovat k produktu. V pořadí rostoucího pořadí obtížnosti sledovatelnosti je hierarchie nákladů:

  1. Činnosti na úrovni jednotek. Jedná se o činnosti prováděné na každé vyrobené jednotce. Pokud se jednotka nevyrábí, neměl by k tomuto typu činnosti dojít.

  2. Činnosti na dávkové úrovni. Jedná se o činnosti prováděné vždy, když je zpracována dávka jednotek. Nezáleží na tom, kolik jednotek je v dávce, protože činnosti se týkají přítomnosti dávky, nikoli její velikosti. Náklady na nastavení stroje jsou považovány za na dávkové úrovni.

  3. Činnosti na úrovni produktu. Patří mezi ně činnosti zaměřené na konkrétní produkt nebo produktovou řadu, například náklady na zpracování objednávky technické změny.

  4. Činnosti na úrovni zařízení. Jedná se o činnosti prováděné pro celé zařízení. Například náklady na kompenzaci zaměstnanců materiálového managementu se považují za náklady na úrovni zařízení.

Není vždy možné přiřadit náklady produktům, ale hierarchie nákladů přinejmenším poskytuje rámec, u kterého jsou náklady nejpřesněji sledovatelné k produktu.