Finance

Pouze pro potvrzení vkladu

Potvrzení „pouze pro vklad“ se přidává na zadní stranu šeku, aby se omezilo vyplácení šeku na indosanta. Ještě přísnějším doporučením je napsat název čísla účtu, na který mají být prostředky vloženy, například „pouze pro vklad na účet 1234–123“, který vyžaduje, aby byly prostředky vloženy na určený účet. Zápis tohoto typu formulace na zadní stranu šeku zajišťuje, že prostředky nelze přesměrovat jinam. Pokud by například osoba měla jen podepsat své jméno v bloku potvrzení na zadní straně šeku, šek se stále považuje za nástroj na doručitele, což znamená, že kdokoli, kdo šek vlastní, jej může zaplatit.

Je nejdůležitější použít potvrzení „pouze pro vklad“, když bude šek po určitou dobu mimo fyzickou kontrolu příjemce, například když je šek zaslán do banky k uložení. Naopak, pokud příjemce šek přenáší ručně do banky, je méně nutné použít toto omezující potvrzení.