Finance

Dočasný rozdíl

Dočasný rozdíl je rozdíl mezi účetní hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovým základem. Dočasný rozdíl může být některý z následujících:

  • Odečitatelné. Odpočitatelný dočasný rozdíl je dočasný rozdíl, který přinese částky, které lze v budoucnu odečíst při určování zdanitelného zisku nebo ztráty.
  • Zdanitelný. Zdanitelný dočasný rozdíl je dočasný rozdíl, který v budoucnu přinese zdanitelné částky při určování zdanitelného zisku nebo ztráty.

V obou případech se rozdíly vyrovnají, když je zpětně získána nebo vypořádána účetní hodnota aktiva nebo závazku.

Z důvodu dočasných rozdílů náklady, které účetní jednotce vzniknou v účetním období, obvykle zahrnují jak běžný daňový náklad, tak výnos, a odložený daňový náklad nebo výnos.