Finance

Účtování nezaslouženého nájemného

Jak dochází k nezaslouženému nájemnému

Když pronajímatel uzavře smlouvu o pronájmu prostoru nájemci, běžným ustanovením nájemní smlouvy je, že nájemce zaplatí pronajímateli počátkem měsíce. Tato platba je spojena s měsícem, na jehož začátku je vyplacena. Pronajímatel tyto platby obvykle zaznamenává jako příjem z pronájmu v měsíci, ve kterém byla přijata hotovost.

Ale co kdyby měl nájemce zaplatit o něco dříve, na konci předchozího měsíce? V tomto případě musí pronajímatel zaznamenat příjem hotovosti, ale ještě nemůže zaznamenat příjem z pronájmu, protože dosud nezískal nájem. K nájemnému dojde v příštím měsíci, což je období, na které se platba vztahuje. Místo toho pronajímatel zaznamenává nezasloužené nájemné.

Účtování nezaslouženého nájemného

Za účelem účtování tohoto nezaslouženého nájemného pronajímatel zaznamená debet na hotovostní účet a zápočet na účet nezaslouženého nájemného (což je účet odpovědnosti). V měsíci přijetí hotovosti se transakce vůbec neobjeví ve výkazu zisku a ztráty pronajímatele, nýbrž v rozvaze (jako peněžní aktivum a závazek z nezaslouženého příjmu).

V následujícím měsíci pronajímatel vydělává na nájemném a nyní zaznamenává debet na účtu závazků k vyplacení závazku, stejně jako na účet příjmů k uznání výnosů. Dopad transakce se nyní zobrazí ve výkazu zisku a ztráty jako výnos.

Zde uvedené účetnictví platí pouze na akruální bázi účetnictví. Na základě účetnictví v hotovosti nemá pronajímatel žádné nezasloužené nájemné. Místo toho se veškeré přijaté platby nájemného zaznamenávají jako příjem najednou.