Finance

Volný čas

Uvolněný čas je interval, který nastane, když existují činnosti, které lze dokončit před časem, kdy jsou skutečně potřeba. Rozdíl mezi plánovaným datem dokončení a požadovaným datem pro splnění kritické cesty je množství dostupného času. Manažer projektu by si měl vždy být vědom toho, kde v projektu existuje časová rezerva, protože tento čas lze použít k přeskupení plánu tak, aby podporoval kritickou cestu. Například pokud v úkolu, který se nenachází na kritické cestě, dojde k uvolnění času, lze prostředky přesunout z této úlohy na úlohy umístěné na kritické cestě, čímž se posílí nejdůležitější úkoly. Lze také sledovat trend v dostupném volném čase pro každý úkol. Pokud trend klesá, může to znamenat, že práce trvá déle, než se očekávalo.