Finance

Mzdové náklady

Mzdový náklad je částka mezd a mezd vyplácených zaměstnancům výměnou za služby, které jim poskytly podniku. Lze také předpokládat, že tento termín zahrnuje náklady na všechny související daně ze mzdy, jako jsou odpovídající platby zaměstnavatele za Medicare a sociální zabezpečení.

Ve společnosti založené na hotovosti jsou mzdové náklady hotovostí vyplácenou během účetního období na platy a mzdy. Ve společnosti s akruálním základem je mzdovým nákladem částka mezd a mezd vydělaných zaměstnanci během daného období, bez ohledu na to, zda byly tyto částky během daného období vyplaceny či nikoli.

Mzdové náklady mohou být největšími výdaji, které společnosti vzniknou, zejména pokud se jedná o odvětví služeb, kde výnosy přímo souvisejí s odpracovanými hodinami zaměstnanců. Naopak, mzdové náklady mohou představovat mnohem méně podstatnou část celkových nákladů v podniku náročném na dlouhodobá aktiva, jako je ropná rafinérie.