Finance

Cenová odchylka

Cenový rozptyl je skutečná jednotková cena zakoupené položky, mínus její standardní cena, vynásobená množstvím skutečně zakoupených jednotek. Vzorec cenové odchylky je:

(Skutečné vzniklé náklady - standardní náklady) x Skutečné množství zakoupených jednotek

= Cenová odchylka

Pokud jsou skutečné vzniklé náklady nižší než standardní náklady, považuje se to za příznivou cenovou odchylku. Pokud jsou skutečné vzniklé náklady vyšší než standardní náklady, považuje se to za nepříznivý cenový rozptyl. Dosažení příznivé cenové odchylky by však mohlo být dosaženo pouze nákupem zboží ve velkém množství, což by mohlo podnik vystavit riziku, že nikdy nepoužije některý ze svých zásob. Naopak, nákupní oddělení se může zavázat k tomu, že bude mít po ruce jen velmi málo zásob, a tak nakupuje materiály ve velmi malém množství, což vede k nepříznivým cenovým odchylkám. Provozní plán podniku má tedy tendenci řídit typy cenových odchylek, ke kterým dochází.

Koncept cenové odchylky lze použít na jakýkoli typ nákladů. Jedná se například o rozptyl rychlosti práce pro mzdové náklady, rozptyl nákupní ceny materiálů, variabilní rozptyl režijních výdajů pro proměnnou režii a rozptyl fixních režijních výdajů pro fixní režii.