Finance

Zadání objednávky

Zadání objednávky jsou akce potřebné k zaznamenání objednávky zákazníka do systému zpracování objednávek společnosti. Jakmile jsou tyto informace zadány, jsou obvykle interně reklasifikovány jako prodejní objednávka. Informace v prodejní objednávce se poté použijí k naplánování všech činností potřebných k splnění objednávky zákazníka, což může zahrnovat nákup materiálu, výrobu, skladování, vychystávání, odeslání a fakturaci. Za funkci zadávání objednávek je obvykle odpovědná funkce prodeje a marketingu.