Finance

Přebytečná kapacita

Nadbytečná kapacita označuje situaci, kdy je poptávka po zboží a službách společnosti nižší než její výrobní kapacita. Situace může nastat v nejnižším bodě sezónního odvětví, kde je udržována kapacita tak, aby odpovídala vrcholné části sezóny. Přebytečná kapacita může také nastat, když poptávka zákazníků trvale klesá, což by mohla být příležitost pro firmu, jak snížit objem své kapacity a snížit tak náklady.

Pokud v odvětví existuje nadměrná kapacita, ceny mají tendenci klesat. Je to proto, že výrobci chtějí prodat co nejvíce jednotek, aby zaplatili za své fixní náklady, a jsou ochotni snížit ceny, aby přilákali více podniků. Tato situace může vyústit v bankroty finančně slabších firem.