Finance

Výplata v hotovosti

Peněžní výplata je odliv hotovosti zaplacené výměnou za poskytnutí zboží nebo služeb. Peněžní výplatu lze provést také na vrácení peněz zákazníkovi, což se zaznamenává jako snížení tržeb. Ještě dalším typem výplaty v hotovosti je výplata dividend, která se zaznamenává jako snížení vlastního kapitálu společnosti.

Peněžní výplatu lze provést bankovkami nebo mincemi, šekem nebo elektronickým převodem prostředků. Pokud je platba provedena šekem, je obvykle zpoždění několik dní před výběrem finančních prostředků z běžného účtu společnosti, kvůli dopadu poštovního a zpracování.

Výplaty v hotovosti se obvykle provádějí prostřednictvím systému splatných účtů, ale finanční prostředky lze vyplácet také prostřednictvím systému mezd a drobné hotovosti.

Proces výplaty hotovosti lze zadat externě do banky společnosti, která provádí platby k datům schváleným platební entitou, s využitím prostředků na běžném účtu účetní jednotky.