Finance

Účetnictví FIFO vs. LIFO

FIFO a LIFO jsou metody vrstvení nákladů používané k ocenění nákladů na prodané zboží a ukončení inventáře. FIFO je zkrácení termínu „první dovnitř, první ven“ a znamená, že zboží, které bylo nejprve přidáno do zásoby, se považuje za první zboží odebrané z inventáře k prodeji. LIFO je zkrácení termínu „poslední dovnitř, první ven“ a znamená, že zboží naposledy přidané do zásob se považuje za první zboží odebrané ze zásob na prodej.

Proč používat jednu metodu nad druhou? Zde je několik úvah, které berou v úvahu oblasti účetnictví, materiálového toku a finanční analýzy: