Finance

Zákonný audit

Statutární audit je posouzení finančních záznamů účetní jednotky v souladu s požadavky vládní agentury. Řada organizací musí podstoupit zákonné audity, včetně následujících:

  • Banky

  • Zprostředkovatelské firmy

  • Pojišťovny

  • Obce

Tyto subjekty musí podstoupit zákonné audity, protože podléhají určité míře vládního dohledu. Rozsah každého z těchto auditů stanoví vládní agentura, která jej požaduje, takže výsledek nemusí nutně odpovídat požadavkům obecně přijímaných auditorských standardů.