Finance

Celozávodová režijní sazba

Celozávodová režijní sazba je jediná režijní sazba, kterou společnost používá k alokování všech svých výrobních režijních nákladů na výrobky nebo nákladové objekty. Nejčastěji se používá v menších entitách s jednoduchými strukturami nákladů. Použití režijní sazby pro celý závod je přijatelné za následujících okolností:

  • Celková částka režie, která má být přidělena, je tak malá, že použití více rychlostí přidělování k dosažení vyšší úrovně přesnosti přidělení je zbytečné;

  • Služby poskytované různými odděleními společnosti jsou relativně podobné (rarita); nebo

  • Použitá jednotná alokační základna je přijatelná pro alokaci všech režijních nákladů.

Naopak, jednotná režijní sazba pro celý závod je nepřijatelná, pokud má společnost alokovat velké množství režijních nákladů, služby poskytované různými odděleními jsou vysoce diferencované nebo je zřejmé, že by měla být použita řada různých alokačních základen.

Ve skutečnosti se typická společnost vyhýbá použití jediné režijní sazby pro celý závod a místo toho používá malý počet fondů nákladů, které jsou odděleně alokovány s různými režijními sazbami. Tímto způsobem se zvýší přesnost alokace režijních nákladů, ale zvýší se čas potřebný k uzavření knih. Existuje tedy kompromis mezi větším účetním úsilím o sledování a alokaci více skupin nákladů a zvýšenou přesností finančního výkazu spojenou s tímto dalším úsilím.