Finance

Externí audit

Externí audit je zkouška, kterou provádí nezávislý účetní. Účelem tohoto typu auditu je nejčastěji vést k certifikaci účetní závěrky účetní jednotky. Tato certifikace je vyžadována určitými investory a věřiteli a pro všechny veřejně vlastněné podniky.

Cílem externího auditu je určit:

  • Přesnost a úplnost účetních záznamů klienta;

  • Zda byly účetní záznamy klienta zpracovány v souladu s příslušným účetním rámcem; a

  • Zda účetní závěrka klienta prezentuje věrně jeho výsledky a finanční situaci.

Existují i ​​jiné typy externích auditů, které mohou být zaměřeny na konkrétní problémy týkající se účetních záznamů klienta, například prověrka, která hledá existenci podvodu.