Finance

Fond nákladů

Fond nákladů je seskupení jednotlivých nákladů, obvykle podle oddělení nebo servisního střediska. Alokace nákladů se poté provádí z fondu nákladů. Například náklady na oddělení údržby se hromadí ve fondu nákladů a poté se přidělují těmto oddělením pomocí jeho služeb.

Fondy nákladů se běžně používají k alokaci režijních nákladů továrny na jednotky výroby, jak to vyžaduje několik účetních rámců. Používají se také v kalkulaci podle aktivity k alokaci nákladů na aktivity. Podnik, který chce alokovat náklady na vysoce rafinované úrovni, se může rozhodnout, že tak učiní pomocí řady fondů nákladů.