Finance

Důvěřovat potvrzení

Potvrzení o svěřenském fondu je právní dokument uvádějící, že dlužník finančních prostředků fyzicky vlastní určitý majetek, který je pro věřitele držen v důvěře. Podle tohoto ujednání si věřitel ponechává nárok na podkladová aktiva, dokud dlužník nezaplatí věřiteli určený dluh. Po splacení půjčky získává dlužník nárok na podkladová aktiva. Potvrzení o důvěře běžně používají distributoři a prodejci, kteří prodávají drahé zboží; získají inventář na základě ujednání o přijetí důvěry se svými věřiteli a poté, co se inventář prodá, splácejí věřitele. Dohody o přijetí svěřenského fondu jsou klasifikovány jako půjčky na základě aktiv.