Finance

Jak vypočítat čistý provozní příjem

Čistý provozní příjem je měřítkem ziskovosti investice do nemovitosti. Používá se ke zkoumání podkladových peněžních toků investice před zvážením účinků daní a nákladů na financování. Analýza čistého provozního výnosu je vyvinuta potenciálními investory jako součást jejich formulace hodnoty, kterou mají umístit na nemovitost. Výpočet čistého provozního výnosu spočívá v odečtení všech provozních nákladů od výnosů generovaných konkrétním majetkem. Vzorec je:

+ Výnosy z nemovitostí

- Provozní náklady

= Čistý provozní příjem

Mezi příjmy spojené s nemovitostmi patří:

 • Pronájem zařízení

 • Výnosy z prodeje

 • Prádelna pokračuje

 • Parkovací poplatky

 • Servisní poplatky

Provozní náklady spojené s nemovitostmi zahrnují:

 • Správa nákladů

 • Pojištění majetku

 • Poplatky za správu majetku

 • Daně z majetku

 • Opravy a údržba

 • Utility

Výdaje nezahrnuté do kategorie provozních nákladů zahrnují daně z příjmů a úrokové náklady. Kapitálové výdaje nejsou zahrnuty do formulace provozních nákladů.

Výsledky této analýzy podléhají manipulaci, protože vlastník nemovitosti by se mohl rozhodnout urychlit nebo odložit určité výdaje, čímž by změnil výši čistého provozního příjmu.

Ačkoli se koncept čistého provozního příjmu nejčastěji používá u nemovitostí, lze jej použít kdekoli, obvykle pod alternativním názvem zisk před úroky a daněmi (EBIT).