Finance

Nerostný zdroj

Minerální zdroj je koncentrace přírodního pevného anorganického nebo fosilizovaného organického materiálu, včetně kovů, uhlí a minerálů v dostatečném množství a kvalitě, aby měla rozumné vyhlídky na ekonomickou těžbu. Tato definice má širší rozsah než zásoba nerostů, kde je vyšší pravděpodobnost ekonomické těžby na základě přezkoumání technických problémů, ekonomiky a právních záležitostí.