Finance

Rozdíl mezi aktivy a pasivy

Hlavní rozdíl mezi aktivy a pasivy spočívá v tom, že aktiva poskytují budoucí ekonomický užitek, zatímco pasiva představují budoucí závazek. Ukazatelem úspěšného podnikání je ten, který má vysoký podíl aktiv na pasivech, což naznačuje vyšší stupeň likvidity.

Existuje několik dalších problémů týkajících se rozdílu mezi aktivy a pasivy, které jsou:

  • Je také třeba prověřit schopnost podniku převést aktivum na hotovost v krátkém časovém období. I když existuje mnohem více aktiv než pasiv, nemůže podnik včas zaplatit své závazky, pokud aktiva nelze převést na hotovost.

  • Souhrnným rozdílem mezi aktivy a pasivy je vlastní kapitál, což je čisté zbytkové vlastnictví vlastníků v podniku.

Pro jednotlivce může být primárním aktivem jeho dům. Toto vyrovnání je hypotéka, což je závazek. Rozdíl mezi aktivem domu a hypotékou je vlastní kapitál majitele domu.