Finance

Anuitní metoda odpisování

Anuitní metoda odpisování je odpisová technika, která se zaměřuje na dosažení konstantní míry návratnosti aktiva. Je pravděpodobnější, že bude použit pro dražší dlouhodobý majetek, u kterého se předpokládá dlouhá životnost. Chcete-li použít anuitní metodu, postupujte takto:

  1. Odhadněte budoucí peněžní toky, které budou spojeny s aktivem.

  2. Vypočítejte vnitřní míru návratnosti těchto peněžních toků.

  3. Vynásobte vnitřní míru návratnosti počáteční účetní hodnotou aktiva.

  4. Odečtěte výsledek od peněžního toku pro aktuální období.

  5. Zbytkovou hodnotou jsou odpisy účtované do nákladů v běžném období.

Anuitní metoda není schválena obecně uznávanými účetními zásadami. Tento přístup se také nazývá metoda amortizace složeného úroku.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found