Finance

Kaizen definice

Kaizen je proces neustálého zlepšování, který se zaměřuje na malá, přírůstková vylepšení stávajících procesů. Obvykle zahrnuje velkou část pracovní síly organizace. Kaizen se nejčastěji zaměřuje na výrobní procesy, ale lze jej použít kdekoli v rámci firmy. Záměrem těchto změn je zlepšit úroveň kvality a efektivity v celé firmě se zaměřením na takové koncepty, jako je standardizace práce, eliminace odpadu a činnosti just-in-time. Při dlouhodobém sledování může kaizen vést k významnému vylepšení organizace, která může silně posílit její konkurenční pozici. Existují dvě varianty základního konceptu, které jsou:

  • Kaizen blitz. Jedná se o úzké zaměření aktivit kaizen na konkrétní proces se záměrem implementace velkého počtu malých změn v krátkém časovém období.

  • Kaizen praskl. Jedná se o aplikaci specifické techniky kaizen na proces.

Základním procesním postupem pro uzákonění kaizen je nejprve posoudit stávající systém, poté naplánovat změny, které mají být provedeny, poté uzákonit změny a nakonec vyhodnotit výsledky změny. Facilitátoři Kaizen absolvují školení a certifikaci dříve, než jim bude povoleno zapojit se do aktivit kaizen.