Finance

Období sběru

Inkasní období je průměrný počet dní potřebných k inkasu pohledávek od zákazníků. Měří se jako interval od vystavení faktury do přijetí hotovosti od zákazníka.

Kratší doba inkasa je považována za optimální, protože věřitelská entita má své finanční prostředky v ohrožení po kratší dobu a pro provozování podnikání také potřebuje méně pracovního kapitálu. Některé subjekty však záměrně povolují delší období inkasa, aby rozšířily své prodeje o zákazníky s nižší úvěrovou kvalitou.

Výpočet období inkasa nezahrnuje období inkasa neobchodních pohledávek, jako jsou zálohy zaměstnancům, protože by to zkreslilo výsledek výpočtu.