Finance

Náklady na reklamu

Náklady na reklamu je účet hlavní knihy, ve kterém je uloženo spotřebované množství nákladů na reklamu. Pravidelná částka tohoto nákladu je vykázána v části prodejních, obecných a správních nákladů výkazu zisku a ztráty. Zůstatek na tomto účtu se na konci každého fiskálního roku vynuluje, aby jej bylo možné v příštím roce naplnit novými výdaji na reklamu.