Finance

Popis pracovní pozice investičního poradce

popis pozice: Investiční poradce

Komentáře: Pozice investičního poradce je v oblasti účetnictví a financí jedinečná, protože úspěch je do značné míry určen mezilidskými dovednostmi. Úspěšný investiční poradce dokáže naslouchat potřebám klientů, kriticky hodnotit investiční možnosti a vzdělávat klienty ohledně nejlepších investičních rozhodnutí, která je třeba učinit. Provedená doporučení by měla zohledňovat toleranci vůči riziku, požadavky na likviditu, úroveň příjmů a dlouhodobé cíle klientů. Hlavní odpovědnosti pozice jsou:

Vztahy s klienty

 • Vyhlídka na nové klienty
 • Udržovat a prohlubovat vztahy se stávajícími klienty

Investiční řešení

 • Vzdělávejte klienty ohledně řady příslušných investičních možností, které mají k dispozici
 • Určete toleranci rizik vůči klientům
 • Vyvíjejte klientům investiční řešení šitá na míru
 • Pokračujte v investičních akcích schválených klienty
 • Udržujte řádnou dokumentaci investičních akcí prováděných jménem klientů
 • Udržujte si aktuální znalosti o investičních produktech

  Požadované kvalifikace: Kandidátský investiční poradce musí mít nejvyšší mezilidské dovednosti a podnikatelský přístup k rozšiřování klientské základny. Jednotlivec musí mít také zdravý úsudek při přijímání investičních pozic odsouhlasených klienty. Ideální kandidát by měl mít předchozí zkušenosti jako makléř nebo finanční plánovač s certifikovanou certifikací finančního plánovače. Minimálním požadavkem na vzdělání je bakalářský titul, nejlépe v oboru účetnictví nebo finance.

  Pracovní podmínky: Bude pracovat z místní kanceláře. Pracovní doba může být dlouhá, protože je diktována potřebami klientů.