Finance

Nouzová ztráta

Ztráta v případě ztráty je nákladová položka za to, co se považuje za pravděpodobnou budoucí událost, například za nepříznivý výsledek soudního procesu. Nouzová ztráta dává čtenářům finančních výkazů organizace včasné varování před blížící se platbou související s pravděpodobným závazkem.

Nelze-li spolehlivě odhadnout výši takové ztráty a není-li považována za pravděpodobnou, účetní jednotka se může přesto rozhodnout diskutovat o položce v poznámkách pod čarou, které jsou připojeny k její účetní závěrce.