Finance

Kumulovaný deficit

Kumulovaný schodek je záporný zůstatek nerozděleného zisku. Tento schodek vzniká, když kumulativní výše ztrát a dividendy vyplácené podnikem překročí kumulativní částku jeho zisků. Akumulovaný schodek signalizuje, že účetní jednotka není finančně stabilní, protože vyžaduje další financování. To však nemusí platit pro začínající podnik, kde se očekávají podstatné počáteční ztráty, než začnou prodeje vzlétnout.

Například organizace generuje zisky 100 000 USD, vyplácí dividendy 25 000 USD a poté zaznamenává ztráty 150 000 USD. Jeho akumulovaný schodek se počítá jako:

Zisky 100 000 $ - Dividendy 25 000 $ - 150 000 $ = Kumulovaný schodek 75 000 $