Finance

Uznání

Ocenění je nárůst hodnoty aktiva v průběhu času. To je jeden z hlavních důvodů, proč investoři drží určitá aktiva, jako jsou běžné akcie, nemovitosti, vzácné mince a umělecká díla.

Existuje několik důvodů, proč mohou aktiva ocenit, včetně následujících:

  • Může dojít k omezení nabídky aktiva

  • Poptávka po aktivu se může zvýšit

  • Míra inflace se může zvýšit (i když výsledné zhodnocení může být ve skutečnosti oslabením, když je zvýšení upraveno o inflaci)