Finance

Výhody ukončení

Požitky při ukončení pracovního poměru jsou hotovost a další služby vyplácené zaměstnancům po ukončení jejich pracovního poměru. Rozsah těchto výhod může být založen na zásadách společnosti nebo může být sjednán individuálně. Nejběžnějšími výhodami při ukončení pracovního poměru jsou odstupné, rozšířené krytí zdravotního pojištění a pomoc při hledání nového zaměstnání.