Finance

Zdarma peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii měří množství hotovosti vyčleněné společností. Vypočítává se jako celkový volný peněžní tok vydělený váženým průměrem počtu akcií v oběhu během období měření. Významné množství volného peněžního toku na akcii, a zejména pokud se zvyšuje, naznačuje, že podnik má dostatek hotovosti k splacení dluhu, k získání aktiv, výplatě dividend atd.