Finance

Dlouhodobá zpráva

Dlouhodobá zpráva je rozšířená forma zprávy o auditu vydaná externím auditorem. Obsah této zprávy zahrnuje následující:

  • Rozsah auditu

  • Názor auditora k účetní závěrce klienta

  • Zjištěná klíčová rizika a to, jak na ně reagovali auditoři

  • Procentuální změna v účtech

  • Vyhodnocení finančního stavu klienta

  • Doporučení ke zlepšení finančních systémů klienta