Finance

Deficit kapitálového účtu

K deficitu kapitálového účtu dochází, když se kapitál v podniku změní na záporný. To znamená, že celková výše závazků převyšuje celkovou částku aktiv. Pokud je například celková částka aktiv 50 000 USD a celkové závazky 65 000 USD, pak je deficit kapitálového účtu 15 000 USD.

V této situaci je podnik teoreticky v úpadku, a proto by vedení mělo podniknout nápravná opatření, aby se kapitálový účet vrátil zpět do kladné rovnováhy, například zvýšením výnosů, snížením výdajů nebo přispěním více kapitálu do podnikání.