Finance

Anuita předem

Anuita předem je řada plateb, které jsou splatné na začátku každého následujícího časového období. Příkladem je měsíční splátka nájemného za nemovitost, která je obvykle splatná na začátku období, za které je nájemné určeno.

Další formou anuity je anuita v prodlení, kdy je platba splatná na konci každého následujícího časového období. Současná hodnota anuity předem je vždy vyšší než anuita v prodlení, protože peněžní toky nastávají dříve.

Podobné podmínky

Anuita předem je také známá jako splatná anuita.