Finance

Ostatní výdaje

Ostatní výdaje jsou různé výdaje, které často nevznikají. Tyto výdaje se zaznamenávají na účtu zvaném různé výdaje. Účelem použití tohoto účtu je, aby účetní pracovníci nemuseli ztrácet čas identifikací přesné povahy těchto výdajů a jejich přidělením na jiné, přesněji definované účty.

Pokud určité výdaje v rámci této klasifikace začnou vznikat častěji, měly by být přesunuty z účtu různých výdajů a na účet, který je konkrétněji identifikuje.

Podobné podmínky

Ostatní výdaje jsou také známé jako různé výdaje.