Finance

Úrokové výnosy

Úrokové výnosy jsou výnosy, které účetní jednotka obdrží z jakýchkoli investic, které provádí, nebo z dluhů, které vlastní. Na základě akruální účetní základny by měl podnik zaznamenávat úrokové výnosy, i když ještě nebyly za úroky zaplaceny v hotovosti, pokud úrok získal; to se provádí s časovým zápisem do deníku. Na základě účetnictví v hotovosti se úrokové výnosy zaznamenávají pouze tehdy, když účetní jednotka obdrží platbu v hotovosti za úrok.

Například společnost využívající akruální bázi účetnictví kupuje depozitní certifikát za 10 000 $ a vydělává na něm 6% úrok, což má za následek úrokový výnos 600 $ po jednom roce. Položka deníku pro záznam tohoto úrokového výnosu by byla: