Finance

Zprostředkovatelský poplatek

Poplatek za zprostředkování je provize vyplacená prodejci nebo zprostředkovateli za prodej pojištění nebo cenných papírů. Výše tohoto poplatku se obvykle počítá jako procento z ceny transakce, i když se může jednat o paušální poplatek. Například investor požádá svého makléře, aby jménem investora koupil akcie ve výši 100 $ ve společnosti ABC. Cena akcie je 15 $ / akcii, takže celkové výdaje jsou 1 500 $. Zprostředkovatel účtuje poplatek za zprostředkování ve výši 2%, takže poplatek je 30 $, což se počítá jako 1 500 $ x 0,02 = 30 $. Částka zaplacená v poplatcích za zprostředkování může být značná, proto by kupující měl při rozhodování, zda provést nákup, tuto částku zvážit.

Další lidé, kteří účtují poplatky za zprostředkování, jsou obchodní makléři a realitní agenti.