Finance

Definice tvrzení

Tvrzení jsou souborem prohlášení manažerského týmu, která byla začleněna do účetní závěrky a doprovodných zveřejnění, která vytvořila. Auditoři prošetřují platnost těchto tvrzení jako součást svých auditorských postupů. Příklady tvrzení jsou:

  • Přesnost. Transakce byly zaznamenány v jejich skutečné výši.

  • Klasifikace. Transakce byly vhodně uvedeny v účetní závěrce a v doprovodných informacích.

  • Úplnost. Ve skutečnosti byly zahrnuty všechny transakce, které měly být zahrnuty do účetní závěrky.

  • Odříznout. Transakce byly zaznamenány ve správném účetním období.

  • Existence. Položky rozvahy skutečně existovaly k rozvahovému dni.

  • Výskyt. K transakcím shrnutým do účetní závěrky skutečně došlo.

  • Ocenění. Všechny položky rozvahy byly uvedeny ve správných hodnotách.