Finance

Vyvážený scorecard

Vyvážený scorecard je měřicí systém, který lze použít ke sledování a zvyšování výkonu ve finančních, zákaznických, interních obchodních procesech a segmentech učení a růstu podniku. Předpokladem tohoto systému je, že podnik musí podávat dobrý výkon ve všech čtyřech těchto segmentech, aby zlepšil svůj celkový výkon. Strategie a taktika manažerského týmu by měla být rovněž v souladu s informacemi sledovanými ve vyváženém bodovém přehledu. Koncept se liší od tradičnějších měřicích systémů tím, že zahrnuje řadu nefinančních měření.