Finance

Online zpracování

Online zpracování je průběžné zadávání transakcí do počítačového systému v reálném čase. Opakem tohoto systému je dávkové zpracování, kdy se transakce mohou hromadit v hromadě dokumentů a zadávají se do počítačového systému v dávce.

Online zpracování je hlavním faktorem při zlepšování použitelnosti počítačových zpráv, protože informace o nich jsou aktuální. Například pracovníci skladu mohou pomocí online zpracování naskenovat čárové kódy připojené k položkám ve skladu, čímž dokumentují pohyb těchto položek z místa na místo ve skladu. Někdo, kdo hledá inventář, se pak může spolehnout na tyto informace, aby určil aktuální umístění inventáře. Ve starším systému dávkového zpracování nemusí být tyto transakce přenosu zásob načteny do počítačového systému až následující den - do té doby jsou informace o umístění inventáře uložené systémem nepřesné.

Z hlediska využití pracovní síly může být dávkové zpracování efektivnější než online zpracování, protože zaměstnanci mohou během krátké doby provést velké množství transakcí. Snížení přesnosti informací v tomto prostředí v reálném čase však stále dělá dávkové zpracování menší alternativou ke zpracování online.