Finance

Akreditiv

Akreditiv je dohoda o financování, která se nejčastěji používá pro obchodní ujednání, kdy zboží překračuje mezinárodní hranice. Dopis má usnadnit převod finančních prostředků mezi kupujícím a prodávajícím. Na základě této dohody banka dovozce („vydávající banka“) autorizuje akreditiv, podle něhož bude bance vývozce za určitých podmínek vyplacena určitá částka. Podmínky se považují za splněné, pokud je vystavující bance předložena faktura a doklad o doručení bankou vývozce jako důkaz, že zboží bylo odesláno dovozci. Podmínky akreditivu mohou rovněž uvádět, že musí být splněny další podmínky, například dodání certifikátu kvality a / nebo certifikátu o pojištění.

Strana, která řídí podmínky akreditivu, je vydávající banka, která pro tento účel obvykle používá standardní formulář.

Po splnění požadavků akreditivu zaplatí banka vývozce částku uvedenou ve smlouvě. Pokud tato banka není ochotná provést platbu, je označena jako „banka poskytující poradenství“ a pouze předá důkazy o odeslání vydávající bance. V tomto případě je vydávající banka označena také jako „nominovaná banka“ a přímo platí vývozci.

Zvláštní situace nastane, pokud si vývozce není jistý, že obdrží platbu od nominované banky. V takovém případě může vývozce požádat svou banku o potvrzení akreditivu, který tuto banku označí jako „potvrzující banku“ a zaváže ji zaplatit vývozci po obdržení veškeré požadované dokumentace. Pokud bude akreditiv potvrzen, bude označen jako „potvrzený akreditiv“.

Pokud banka souhlasí s tím, aby byla označena jako potvrzující banka, účtuje si za službu poplatek. Výše poplatku může být značná, pokud banka odhaduje, že vydávající banka nemusí platit. Pokud je toto riziko příliš vysoké, je možné, že banka za žádných okolností odmítne být označena jako potvrzující banka.

Vydávající banka je subjekt, který obvykle vyplácí finanční prostředky. Aby se zabránilo jakémukoli riziku neplacení, může vydávající banka oddělit finanční prostředky na bankovním účtu dovozce nebo určit část úvěrové linie dovozce pro platbu tohoto závazku.

Primárním příjemcem v případě akreditivu je vývozce, kterému je v zásadě zaručena platba bankou, pokud jsou předloženy požadované doklady.

Pohotovostní akreditiv je variací na koncept akreditivu. Záložní akreditiv je určen k zajištění platby třetí stranou. Tento nástroj je velkým přínosem pro účetní jednotku, která může mít malou úvěrovou historii, pokud dokáže najít účetní jednotku ochotnou zveřejnit akreditiv. Tento nástroj je obvykle nesplacený po dobu jednoho roku, poté vyprší. Cena účtovaná za pohotovostní akreditiv může být extrémně vysoká, zejména je-li kreditní kvalita kupujícího považována za spornou.