Finance

Smíření

Sladění zahrnuje porovnávání dvou sad záznamů, aby se zjistilo, zda existují nějaké rozdíly. Odsouhlasení je užitečným krokem k zajištění přesnosti účetních záznamů. Příklady odsouhlasení jsou:

  • Porovnání bankovního výpisu s interním záznamem o peněžních příjmech a výplatách
  • Porovnání výpisu z pohledávky se záznamem o nezaplacených fakturách zákazníka
  • Porovnání prohlášení dodavatele se záznamem společnosti o nesplacených účtech

Sladění může odhalit chyby v účetnictví a případně podvodné transakce. Výsledkem tohoto prověření je, že do účetních záznamů se provádějí opravné položky, aby byly uvedeny do souladu s podpůrnými důkazy.

Proces odsouhlasení obvykle nastává na konci každého vykazovaného období. V rámci procesu uzavírání mohou účetní pracovníci vykonávat následující činnosti spojené s odsouhlasením:

  • Sladit bankovní výpis
  • Odsouhlasit rozvahové účty s podrobnostmi podpory
  • Sladit záznamy inventáře s vlastními zůstatky (je-li použit systém periodického inventáře)

Odsouhlasení jsou považována za důležitou kontrolní činnost. Pokud nebudou provedeny, pravděpodobnost, že auditor najde chyby, se zvýší, což by mohlo vyvolat úsudek, že podnik má významnou slabost kontroly.