Finance

Vzájemný fond

Podílový fond je portfolio cenných papírů, které vlastní mnoho investorů, přičemž každý investor vlastní akcie v portfoliu. Fond provozují peněžní manažeři, kteří investují prostředky s cílem zvýšit návratnost investorům, ať už z příjmu, nebo z kapitálových výnosů. Přesný typ investiční strategie, do které se správci peněz zapojují, je založen na investičních cílech uvedených v prospektu fondu. Výhodou podílového fondu je poskytování profesionálního investičního poradenství menším investorům, kteří by jinak neměli přístup k diverzifikovanému portfoliu.

Akcie podílových fondů se obvykle nakupují a prodávají za čistou hodnotu aktiv fondu. Investoři následně pociťují zisky a ztráty při změně čisté hodnoty aktiv. Čistá hodnota aktiv se počítá jako souhrnná částka cenných papírů v portfoliu vydělená počtem akcií v oběhu. Správci fondů mohou stanovit poplatek za poradenství nebo správu, který se stanoví buď při koupi nebo prodeji akcií, což se nazývá front-end zatížení nebo back-end zatížení. Pokud není účtován žádný poplatek za poradenství nebo správu, nazývá se to fond bez zátěže.