Finance

Skupinová účetní závěrka

Skupinové finanční výkazy jsou finanční výkazy, které obsahují finanční informace pro více než jednu složku. A komponent je účetní jednotka nebo obchodní činnost, pro kterou jsou finanční informace zpracovávány samostatně a která je zahrnuta do účetní závěrky skupiny. Složka je nejčastěji dceřinou společností, ale může to být také funkce, proces, produkt, služba nebo zeměpisné umístění, nebo dokonce investice účtovaná podle ekvivalenční metody.