Finance

Nahromaděné platy

Časově rozlišené platy se vztahují k částce závazku zbývajícího na konci vykazovaného období za platy, které zaměstnanci vydělali, ale ještě jim nebyly vyplaceny. Tyto informace se používají k určení zbytkové odpovědnosti za náhradu škody ke konkrétnímu časovému okamžiku.

Jako příklad nashromážděných platů je panu Jonesovi vyplácena mzda 10 000 USD měsíčně, která je vyplácena 25. dne v měsíci. Ke konci měsíce mu zaměstnavatel pana Jonese dluží pět dní výplaty, což je 16,6% jeho celoměsíčního platu. Na konci měsíce tedy zaměstnavatel nashromáždil mzdové náklady ve výši 1 666,67 USD, aby odrážely tuto nevyplacenou část jeho platu. Záznam je reverzním záznamem, což znamená, že se obrátí na začátku příštího měsíce a bude nahrazen později v následujícím měsíci skutečnou výplatou mezd panu Jonesovi. Toto naúčtování může být doprovázeno dalším záznamem, který se naběhne pro všechny související daně ze mzdy.

Položka časově rozlišených mezd je debet na účtu výdajů na kompenzace (nebo platy) a kredit na účet časově rozlišených mezd (nebo mezd). Účet časově rozlišených mezd je účtem závazků, a tak se objevuje v rozvaze. Pokud je částka splatná do jednoho roku, je tato řádková položka v rozvaze klasifikována jako krátkodobý závazek.