Finance

Nereciproční převod

Nereciproční převod nastane, když je aktivum předáno třetí straně bez očekávání platby výměnou. Nereciproční převod se obvykle účtuje jako příspěvek. Příjemce tohoto převodu zaznamená přijaté aktivum v reálné hodnotě ke dni převodu. Iniciátor převodu zaznamená vyřazení aktiv v reálné hodnotě, což může vést k uznání zisku nebo ztráty.