Finance

Čistý plovák

Net float je kombinace float pošty, float zpracování a float dostupnosti, a tak představuje celou dobu trvání všech typů float plateb šekem. Čistý float je důležitý, když podnik provádí platby a přijímá platby primárně šeky. Při použití elektronických plateb to není problém.

Souhrnnou částku čistého obratu na bankovním účtu týkajícího se odchozích i příchozích peněžních toků lze vypočítat odečtením vyplacených prostředků, které ještě nebyly odečteny z účtu, od vložených, ale dosud nezúčtovaných prostředků.