Finance

Arašídové máslo stojí

Cena arašídového másla zahrnuje přiřazení režijních nákladů pomocí širokých průměrů, spíše než cílenějším způsobem. Název pochází z toho, jak se arašídové máslo natírá rovnoměrně na celý kousek chleba. Efekt kalkulace arašídového másla spočívá v tom, že režijní náklady mohou být nedostatečně nebo nadhodnoceny na nákladové objekty (například výrobky). Když k tomu dojde, vedení se může domnívat, že produkt má náklady, které jsou nižší nebo vyšší, než ve skutečnosti může být. Pokud byla na výrobek aplikována příliš malá režie, existuje tendence přijímat příliš nízké ceny. Naopak, pokud bylo použito příliš mnoho režijních nákladů, může vedení nadměrně zvýšit cenu produktu, aby pokrylo náklady, což má za následek malý prodej a ztrátu podílu na trhu.

Náklady založené na činnostech (ABC) jsou opakem nákladů na arašídové máslo. Zahrnuje identifikaci aktivit v podniku, přiřazení nákladů k těmto aktivitám a následné použití nákladů na aktivity na nákladové objekty na základě jejich využití aktivit. Výsledkem je mnohem cílenější alokace režijních nákladů.